Ganesha Strotram

ganesha strotram

|| গণপতি স্তোত্র ||

প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরী বিনায়কম্ । ভক্তাবাসং স্মের নিত্যমায়ঃ কামার্থসিদ্ধয়ে ॥১॥

প্রথমং বক্রতুডং চ একদংত দ্বিতীয়কম্ । তৃতিয়ং কৃষ্ণপিংগাত্ক্ষং গজববত্রং চতুর্থকম্ ॥২॥

লম্বোদরং পঞ্চম চ পষ্ঠং বিকটমেব চ । সপ্তমং বিঘ্নরাজেংদ্রং ধূম্রবর্ণ তথাষ্টমম্ ॥৩॥

নবমং ভালচংদ্রং চ দশমং তু বিনায়কম্ । একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজানন্ ॥৪॥

দ্বাদশএতানি নামানি ত্রিসংঘ্যংযঃ পঠেন্নরঃ । ন চ বিঘ্নভয়ং তস্য সর্বসিদ্ধিকরং প্রভো ॥৫॥

বাংলায় লিখতে হলে এইভাবে লিখতে হবেঃ

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ । পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ মো ক্ষার্তী লভতে গতিম্ ॥৬॥

জপেদ্ব পতিস্তোত্রং ষডিভর্মাসৈঃ ফলং লভতে । সংবত্সরেণ সিদ্ধিংচ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

অষ্টভ্যো ব্রাহ্মণে ভ্যশ্র্চ লিখিত্বা ফলং লভতে । তস্য বিদ্যা ভবেত্সর্বা গণেশস্য প্রসাদতঃ ॥৮॥

ইতি শ্রী নারদ পুরাণে সংকষ্টনাশনং নাম শ্রী গণপতি স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥

Like this:

%d bloggers like this: