Ganesha Strotram

ganesha strotram

|| গণপতি স্তোত্র ||

প্ৰণম্য শিৰসা দেবং গৌৰী বিনায়কম্‌। ভক্তাবাসং স্মেৰ নিত্যমায়্ঃ কামাৰ্থসিদ্ধয়ে ॥১॥

প্ৰথমং বক্ৰতুডং চ একদংত দ্বিতীয়কম্‌। তৃতীয়ং কৃষ্ণপিংগাত্ক্ষং গজববত্ৰং চতুৰ্থকম্‌ ॥২॥

লম্বোদৰং পঞ্চম চ পষ্ঠং বিকটমেব চ। সপ্তমং বিঘ্নৰাজেংদ্ৰং ধূম্ৰবৰ্ণ তথাষ্টমম্‌ ॥৩॥

নবমং ভালচন্দ্ৰং চ দশমং তু বিনায়কম্‌। একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজানন্‌ ॥৪॥

দ্বাদশৈতানি নামানি ত্ৰিসংঘ্যংয়ঃ পঠেন্নৰঃ। ন চ বিঘ্নভয়ং তস্য সৰ্বসিদ্ধিকৰং প্ৰভো ॥৫॥

ভিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ । পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্মো ক্ষার্থী লভতে গতিং ॥৬॥

জপেদ্ণপতি স্তোত্রং ষডিভর্মাসৈঃ ফলং লভতে । সংবত্সরেণ সিদ্ধিংচ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

অষ্টভ্যো ব্রাহ্মণে ভ্যশ্র্চ লিখিত্বা ফলং লভতে । তস্য বিদ্যা ভবেত্সর্বা গণেশস্য প্রসাদতঃ ॥৮॥

॥ ইতি শ্রী নারদ পুরাণে সংকষ্টনাশনং নাম শ্রী গণপতি স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥

Like this:

%d bloggers like this: