Ganesha Strotram

ganesha strotram

|| ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ||

પ્રણમ્ય શિરસા દેવં ગૌરીપુત્રં વિનાયકમ્ ।।

ભક્તાવાસં સ્મરેન્નિત્યમાયુ:કામાર્થસિદ્ધયે ।।૧ ।।

પ્રથમં વક્રતુણ્ડં ચ એકદન્તં દ્વિતીયકમ્ ।।

તૃતીયં કૃષ્ણપિઙ્ગગાક્ષં ગજવક્ત્રં ચતુર્થકમ્ ।।૨ ।।

લમ્બોદરં પઞ્ચમં ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ ।।

સપ્તમં વિઘ્નરાજેન્દ્રં ધૂમ્રવર્ણં તથાષ્ટમમ્ ।।૩ ।।

નવમં ભાલચન્દ્રં ચ દશમં તુ વિનાયકમ્ ।

એકાદશં ગણપતિં દ્વાદશં તુ ગજાનનમ્ ।।૪ ।।

દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ ત્રિસંધ્યં ય: પઠેન્નર: ।

ન ચ વિઘ્નભયં તસ્ય સર્વસિદ્ધિકરં પ્રભો ।।૫ ।।

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ।

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ્ ।।૬ ।।

જપેત્ ગણપતિસ્તોત્રં ષડ્ભિર્માસૈ: ફલં લભેત્ ।

સંવત્સરેણ સિદ્ધિં ચ લભતે નાત્ર સંશય: ।।૭ ।।

અષ્ટભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વા ય: સમર્પયેત્ ।

તસ્ય વિદ્યા ભવેત્સર્વા ગણેશસ્ય

પ્રસાદત: ।।૮ ।।

ઇતિ શ્રી નારદપુરાણે સંકટવિનાશનં શ્રીગણપતિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।

Like this:

%d bloggers like this: